مشخصات QC

پیشرانه ، مجموعه کامل موتور. قطعات موتور: سرسیلندر ، بلوک سیلندر ، آستر سیلندر ، مجموعه پیستون ، پمپ روغن ، پمپ آب ، پمپ تزریق سوخت ، مجموعه انژکتور سوخت ، بوش میل لنگ ، بوش میله اتصال دهنده ، بوش یاتاقان خارج از مرکز ، مجموعه شفت غیر عادی ، سوپاپ ، حلقه صندلی ، شیر صفحات قفل ، سرپوش دریچه ها ، حلقه های نگهدارنده مهر و موم میل لنگ جلو و عقب و غیره مجموعه پمپ هیدرولیک ، موتور مسافرتی ، موتور چرخشی ، گیربکس ، کفش پیستونی. سیلندر ، صفحه سوپاپ و اتصالات.